Zakład Anatomii Porównawczej
im. Henryka Hoyera jr.

Pracownicy Zakładu Anatomii Porównawczej

Witamy serdecznie na naszej stronie!
Od lewej: E. Podmokła, M. Pis, A. Pecio, D. Podkowa, S. Hofman, J.M. Szymura, K. Żuwała, J. Różański, J. Dymek, A. Dymek, M. Pabijan, L. Bauer-Dulińska, W.Witaliński, R. Piprek.

Choroby płazów

Ruszyła akcja zbierania informacji o chorobach i patogenach płazów w Polsce! Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Grupy Roboczej ds. Chorób Płazów w Polsce i dzielenia się informacjami o chorych płazach!

Aktualności

Poszukujemy studentów chętnych do pracy terenowej na ptakach

MIEJSCE BADAŃ: GOTLANDIA

TERMIN: WIOSNA 2020 (11.05-21.06.2020)

Zapraszamy do przeczytania szczegółów...!

... oraz wrażeń studentów z poprzedniego sezonu!

Drugie POLSKIE SYMPOZJUM HERPETOLOGICZNE

sympozjum (23 kB)

W dniach 23-24 listopada 2019 odbyło się drugie Polskie Sympozjum Herpetologiczne we Wrocławiu, w którym brali udział studenci oraz pracownicy Zakładu Anatomii Porównawczej. Paulina Jośko przedstawiła referat na temat systemów genetycznych żab zielonych w Dolinie Górnej Wisły (temat pracy magisterskiej), Lara Mołoniewicz przedstawiła wyniki badań nad żabą zwinką na Roztoczu (wstępne wyniki do pracy magisterskiej), Joanna Jakóbik przygotowała poster o prewalencji Batrachochytrium dendrobatidis w populacjach płazów (temat pracy licencjackiej), a Maciej Pabijan przedstawił najnowsze wyniki na temat występowania trzech groźnych patogenów (B. dendrobatidis, B. salamandrivorans, Ranavirus) płazów Polski. Na sympozjum do Wrocławia przybyła liczna reprezentacja UJ.

Odtworzone stawy na Kampusie UJ

Tereny w okolicach Kampusu UJ charakteryzują się wysoką bioróżnorodnością i są cenne przyrodniczo. Niestety wiele gatunków roślin i zwierząt wycofała się z tego obszaru na skutek melioracji, zaśmiecania i postępującej zabudowy. Tam gdzie dawniej były podmokłe łąki i żyzne pastwiska, dziś mamy śmietnik budowlany oraz sztuczne trawniki. Wydział Biologii UJ próbuje choćby na małą skalę pomóc przyrodzie poprzez odtworzenie w tym miejscu drobnych stawów, w których różne gatunki zwierząt znajdują dogodne warunki życia. Drugim celem budowy stawów to wspieranie „małej retencji” wody w krajobrazie. W wyniku nadmiernej melioracji i regulacji rzek mamy dziś w Polsce problemy z wodą. Zazwyczaj jest jej za mało, gdyż gleby są przesuszone na skutek postępującej melioracji oraz zasypywania i niszczenia oczek wodnych w krajobrazie. Z drugiej strony, jak dużo deszczu spadnie, to woda bardzo szybko spływa uregulowanymi rzekami do morza. Można temu przeciwdziałać w skali lokalnej budując niewielkie zbiorniki wodne, stawy i zastawki na ciekach.

Do odtworzonych stawów na Kampusie UJ pierwsze owady i płazy weszły już miesiąc po ich wykopaniu, a w czerwcu 2019 odnotowaliśmy rozród 3 gatunków płazów! Tematem tym zajęła się studentka Zakładu Anatomii Porównawczej, p. Jagoda Stawiarska, która monitoruje płazy i owady wchodzące do nowo utworzonych siedlisk wodnych.

Festiwal Nauki 2019

W trakcie Festiwalu Nauki 2019 studenci naszego zakładu przygotowali warsztaty: „Niezwykłe życie płazów – rozwój i rozród”. Na warsztatach można było poznać fascynujące przykłady cyklu życia płazów oraz ich różnorodne strategie rozrodcze. Była możliwość oglądania żywych przedstawicieli fauny rodzimej, jak i egzotycznej. Płazy cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających nasze stoisko, zarówno dzieci jak i dorosłych.

Pierwsze POLSKIE SYMPOZJUM HERPETOLOGICZNE

sympozjum (23 kB)

W dniach 8-9 grudzień 2018 odbyło się pierwsze Polskie Sympozjum Herpetologiczne, na którym Zakład Anatomii Porównawczej był licznie reprezentowany. Wykład plenarny wygłosił Profesor Jacek M. Szymura, Maciej Pabijan przedstawił referat na temat zmian liczebności płazów w Puszczy Niepołomickiej na przestrzeni ostatnich 50ciu lat, nasza absolwentka Iza Sadza podsumowała 4 lata studiów nad batrachofauną Tatrzańskiego Parku Narodowego, a studenci Sara Bąk, Joanna Jakóbik, Paulina Jośko i Jakub Zając przedstawili wyniki swoich prac dyplomowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Sympozjum.

Dni Gadów 2017

W trakcie Dni Gadów organizowanych przez Koło Studenckich Projektów Badawczych i Edukacji Przyrodniczej UJ, nasi doktoranci prowadzili zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich pt. „Oznaczanie kręgowców”, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych płazów i gadów, po czym odbyła się również wystawa naszych preparatów makroskopowych. Dr hab. Maciej Pabijan wygłosił referat pt. „Pochodzenie i różnorodność płazów i gadów Madagaskaru”.

Festiwal Nauki 2017

W trakcie Festiwalu Nauki 2017 doktoranci i magistrantka naszego zakładu przygotowali prezentację: JAK RYBY KOMUNIKUJĄ SIĘ Z OTOCZENIEM. Preparaty anatomiczne i mikroskopowe oraz zdjęcia z mikroskopów elektronowych cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających nasze stoisko, zarówno dzieci jak i dorosłych. Dzieci chętnie uczestniczyły w różnego typu konkursach z nagrodami

Na fotografii od lewej: (na dole) mgr Anna Dymek, Hanna Różycka
(na górze) mgr Jakub Dymek, mgr Józef Różański


Jubileusz 125 rocznicy istnienia Zakładu Anatomii Porównawczej już za nami

Żaba jeziorkowa Jaszczurka zwinka Ptychadena_mascareniensis
  • [Rozmiar: 10469 bajtów]