Obecni doktoranci Zakładu Anatomii Porównawczej

mgr Anna Dymek - doktorantka II r. - dr hab. Anna Pecio

Celem pracy doktorskiej jest opisanie modyfikacji w strukturze gonad (i gamet) u ryb kostnojęzykokształtnych (Osteoglossomorpha), pierwotnej grupy ryb doskonałokostnych (Teleostei). Modyfikacje te są związane z występowaniem inseminacji, zjawiskiem rzadkim wśród ryb kostnoszkieletowych.

Osobniki gatunku Pantodon buchholzi Peters, 1876 (Pantodontidae, Actinopterygii) znajdujące się w hodowli ZAP stanowią część materiału badawczego do pracy doktorskiej Anny Dymek.

Są to słodkowodne ryby zamieszkujące wody środkowej Afryki. Jest to gatunek drapieżny, żywi się pokarmem znajdującym się na lub nad powierzchnią wody. Gatunek ten zwany jest motylowcem lub rybą motyl, ze względu na poziome ułożenie płetw piersiowych, które podczas skoków nad powierzchnię wody przypominają skrzydła. Nietypowa morfologia oraz sposób odżywiania sprawiły, że gatunek ten jest popularny wśród akwarystów. Sprzyjają temu także niewielkie rozmiary ryby, gdyż długość ciała tego gatunku wynosi max. 13 cm. Dymorfizm płciowy jest widoczny w kształcie płetwy odbytowej; u samca jest ona podzielona, natomiast u samicy nie.

Pantodon buchholzi - plemniki i ciała resztkowe Pantodon buchholzi - pakiet plemników Pantodon buchholzi - plemniki otoczone ciałami resztkowymi
Pantodon buchholzi - plemniki w gruczole dodatkowym Pantodon buchholzi - struktura jądra

mgr Jakub Dymek - doktorant II r. - dr hab. Krystyna Żuwała

Celem pracy doktorskiej jest opisanie ultrastruktury narządów chemorecepcyjnych wybranych gatunków ryb igliczniowatych oraz odniesienie ich budowy do zachowań behawioralnych wynikających z zamieszkałego środowiska. W tym celu wyniki zostaną porównane z budową narządów chemorecepcyjnych innych gatunków z rodziny igliczniowatych zamieszkujących odmienne siedliska. W hodowli ZAP znajduje się kilka ciekawych gatunków ryb z tej rodziny.

Doryichthys martensii (Peters, 1868) (Syngnathidae, Actinopterygii) Niewielka ryba (do 15 cm) zamieszkująca wody słodkie Indonezji, Malezji , Tajlandii oraz Borneo. Ryby te charakteryzują się niezwykłą biologią rozrodu: występuje zjawisko zwane samczą żyworodnością oraz odwrócenie ról płciowych.

Xenentodon cancila (Hamilton, 1822) (Belonidae, Actinopterygii) Niewielka ryba (do 40 cm) zamieszkująca wody słodkie Sri Lanki oraz wschodnich Indii. Belonowate to niewielka rodzina ryb, blisko spokrewniona z rybami latającymi. U Belony pospolitej (Belone belone) stwierdzono bardzo ciekawą budowę narządu węchu: nie występuje bowiem komora węchowa, a nabłonek węchowy umiejscowiony jest na brodawce znajdującej się na skórze.

Doryichthys boaja (Bleeker, 1850) (Syngnatidae, Actinopterygii) Niewielka ryba (do 40 cm) zamieszkująca wody słodkie Indonezji, Tajlandii, Malezji oraz Wietnamu. Hodowla stanowić będzie materiał porównawczy do badań nad obecnym w zwierzętarni gatunkiem D. martensii, który jest gatunkiem sympatrycznym.

Doryichthys martensii Xenentodon cancila

mgr Józef Różański - doktorant II r. - dr hab. Krystyna Żuwała

Tematyka badawcza doktoratu dotyczy zmienności budowy narządów chemorecepcyjnych (węchu i smaku) u płazów, na przykładzie rodziny salamandrowatych (Salamandridae). Badania skupiają się na międzygatunkowych różnicach w anatomii, morfologii i ultrastrukturze narządów chemorecepcyjnych w zależności od środowiska życia oraz etapu rozwoju osobniczego. Prowadzone są także obserwacje zmian w morfologii i ultrastrukturze nabłonka zmysłowego w cyklu rocznym, w zależności od środowiska rozrodu.

Samiec traszki krokodylowej (Tylototriton verrucosus). Fot. Józef Różański  Samiec salamandry plamistej (Salamandra salamandra). Fot. Józef Różański Samica traszki górskiej (Ichthyosaura alpestris). Fot. Józef Różański
Samiec traszki górskiej (Ichthyosaura alpestris). Fot. Józef Różański Samiec traszki zwyczajnej (Lissotriton vulgaris) w szacie godowej. Fot. Józef Różański
Gatunki wybrane do wyżej opisanych badań to prowadząca lądowy tryb życia salamandra plamista Salamandra salamandra, żyjąca na lądzie i rozradzającą się w wodzie traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, żyjąca przez większość czasu w wodzie traszka krokodylowa Tylototriton verrucosus oraz charakteryzujący się czterema stadiami rozwojowymi, w życiu dorosłym przystosowany do wodnego trybu życia atlantotryton zielony Notophthalmus viridescens.
Tarczka smakowa u dojrzałego samca traszki krokodylowej Tylototriton verrucosus, SEM Komórka węchowa z wypustkami u traszki krokodylowej Tylototriton verrucosus SEM

  • [Rozmiar: 10469 bajtów]